Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp và làm việc cùng đoàn Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế

Thực hiện Công văn số 184/CNTT-TTUD ngày 07/4/2021 của Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế về việc kế hoạch ƯDCNTT trong ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 và công tác chuyển đổi số ngành y tế tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiếp và làm việc cùng Đoàn Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế. Về phía đoàn Cục CNTT – Bộ Y tế do đồng chí Nguyễn Trường Nam – Phó Cục trưởng Cục CNTT- Bộ Y tế và các thành viên cùng đoàn; Tiếp và làm việc có đồng chí Lê Viết Bắc – Phó Giám đốc

Sau khi nghe đại diện Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 và nội dung kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số y tế và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; cùng các ý kiến thảo luận. Đồng chí Nguyễn Trường Nam – Phó Cục trưởng Cục CNTT- Bộ Y tế đánh giá cao về kết quả đạt được triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số y tế hiện nay của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế, đặc biệt về nội dung triển khai Hồ sơ sức khỏe điện tử mặc dù kinh phí đầu tư còn nhiều khó khăn. Đồng chí mong muốn Sở Y tế tiếp tục tập trung chỉ đạo và thực hiện các nội dung theo Quyết định số 5316/QĐ-BYT ngày 22/12/2020 của Bộ Y tế về việc Phê duyệt chương trình chuyển đổi số y tế đến năm 2025 định hướng đến năm 2030. Trong đó tập trung triển khai Y tế thông minh với 3 trụ cột là Bệnh viện thông minh, Chăm sóc sức khoẻ dự phòng thông minh, Quản trị hệ thống thông minh.

Kết thúc buổi làm việc đồng chí Lê Viết Bắc – Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế trân trọng cảm ơn sự quan tâm và hỗ trợ có hiệu quả của Cục CNTT- Bộ Y tế trong thời gian vừa qua và mong muốn Cục CNTT- Bộ Y tế tiếp tục hỗ trợ Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện thành công chương trình chuyển đổi số y tế đến năm 2025 định hướng đến năm 2030.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

ThS Nguyễn Đào; Lê Quang Trung – Sở Y tế Thừa Thiên Huế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *